ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს “ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზისო კურსის“ ლექტორის თანამდებობაზე 2011 წლის 12 აგვისტოდან.

(დეტალური ინფორმაცია იხილეთაქ.)

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა:  2011 წლის  11 სექტემბერი

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus