ბიბლიოთეკის  კვლევით დარბაზში განთავსებული კომპიუტერებით სარგებლობა შესაძლებელია წინასწარი დაჯავშნის საფუძველზე. ამისათვის:

I ვარიანტი

  • დაჯავშნეთ პირადად, ადგილზე მისვლით.

II ვარიანტი

ბიბლიოთეკარი, ვებ-განაცხადის სპეციალურ  ველში თქვენ მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, მოგწერთ პასუხს დაჯავშნის დადასტურების შესახებ.

მულტიმედია რესურსით სარგებლობა შესაძლებელია დღის განმავლობაში  მაქსიმუმ 2 საათი.

მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩა 3/5, F კორპუსი, პირველი სართული, ოთახი F 104

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus