ძვირფასო მომხმარებლებო,
მოგახსენებთ, რომ 2016 წლის იანვრიდან ვებ-ბრაუზერით Internet Explorer  სამეცნიერო ელექტრონული ბაზის –  ScienceDirect გამოყენება იზღუდება. აღნიშნულ ბაზაზე წვდომა შესაძლებელია სხვა ნებისმიერი ვებ-ბრაუზერის საშუალებით.
გამოიყენეთ ბიბლიოთეკის რესურსები მაღალი ხარისხის წარმატებული კვლევების ჩასატარებლად.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ.
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus