ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ’’ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საბაზისო კურსის’’ მასწავლებლის/ინსტრუქტორის თანამდებობაზე. იხ.: ბმული.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus