დასრულდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ინფორმაციული წიგნიერების” კურსისათვის ლექტორების კონკურსი. კონკურსი რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა და ითვალისწინებდა კანდიდატების კომპეტენციების გამოვლენის მიზნით კომპლექსურ დავალებებს – ძიება და შესაბამისი გაიდების მომზადება აკადემიურ ელექტონულ ბაზებში, ასევე კონკრეტულ თემაზე ვებ-პროექტის მომზადებას.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus