ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკამ კომპანია EBSCO-თან ერთად , საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში, ჩაატარა სემინარი, რომლის მიზანი იყო სამეცნიერო ელექტრონული პლატფორმის საგანმანათლებლო და კვლევით პროცესებში გამოყენების კუთხით არსებული გამოცდილების გაზიარება.

სემინარის თემები:

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებში, როგორც კვლევის ხარისხის გაუმჯობესების საშუალება;
EBSCOhost პლატფორმა – სტუდენტებისთვის, პროფესორებისთვის, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, 5 წელზე მეტია, მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომს ხდის EBSCO-ს რესურსებს. EBSCO-ს ბაზებში ინდექსირებული და რეფერირებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალები: კადმოსი (Humanity Source) და Identity Studies (Political Science Complete).

ebsco2

ebsco4 ebsco 5 6

 

 

 

 

 

 

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus