კომუნიკაცია, ენა და მეტყველება. საბაზისო გზამკვლევი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის

 
  •   
  •   
  •   

დამატებითი ინფორმაცია:

ავტორი: ნინო ცინცაძე (შემდგ.)
წელი: 2015
გამომცემლობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილ: თბილისი