გ. გამყრელიძე, დ. მინდორაშვილი, ზ. ბრაგვაძე, მ. კვაჭაძე – ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი

 
  •   
  •   
  •   

დამატებითი ინფორმაცია:

ავტორი: გელა გამყრელიძე, დავით მინდორაშვილი, ზურაბ ბრაგვაძე, მარინე კვაჭაძე
წელი: 2013
ISBN: 978-9941-15-896-4
გამომცემლობა: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
გამოცემის ადგილ: თბილისი