აკაკი წერეთელი – კრებული (პოეზია)

  •   
  •   
  •   

დამატებითი ინფორმაცია:

ავტორი: აკაკი წერეთელი
ანოტაცია:

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ კოლექციაში დაცული 2004 წელს იუნესკოს მოსკოვის ოფისის პროექტით შექმნილი ქართული ლიტერატურის ციფრული კოლექცის პოპულარულ ციფრულ ფორმატებში გადაყვანისა და ნორმალიზაციის პროექტი.