ბუღაძე, გია [შემდგენელი]. [გამოცემის წელი არაა მითითებული]. უფსკრული უფსკრულს გასძახის… [გამოცემის ადგილი არაა მითითებული]: [გამომცემლობა არაა მითითებული].

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus