მიმდინარეობს ელექტონული კატალოგის მოდერნიზაცია – ახალ, განახლებულ ვერსიაზე გადასვლა..

ამ სამუშაოებთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტრონული კატალოგი (opac.iliauni.edu.ge) ფუნქციონირებს ნაწილობრივ.

ახალ ვერსიაში ინტეგრირებულია და კატალოგის მეშვეობით უკვე ხელმისაწვდომია საერთაშორისო ელექტრონული ბიბლიოთეკის – Gutenberg.org მონაცემები. შედეგად, ყველა ელექტრონული წიგნი, რომელიც გუთენბერგის ბიბლიოთეკაშია, ძებნადი და ხელმისაწვდომია ჩვენ ელექტრონულ კატალოგში.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus