ბიბლიოთეკის დირექტორი – თეო ყაველაშვილი

ელ. ფოსტა: philosocial@iliauni.edu.ge

library.iliauni.edu.ge

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus