2014 წლის 20 ოქტომბრიდან 2015 წლის 15 იანვრის ჩათვლით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება საერთაშორისო საგამომცემლო კომპანიისBentham Sciences სამეცნიერო ჟურნალები.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus