ჟან-ბატისტ ლამარკი (აუდიო)

  •   
  •   
  •   

ჟან-ბატისტ ლამარკი (აუდიო)

ჟან–ბატისტ ლამარკის შესახებ

ჟან–ბატისტ ლამარკი (თავი 1, ნაწილი 1)

ჟან–ბატისტ ლამარკი (თავი 1, ნაწილი 2)

ჟან–ბატისტ ლამარკი (თავი 7)

ჟან–ბატისტ ლამარკი (თავი 8)