პლატონი (აუდიო)

  •   
  •   
  •   

პლატონი (აუდიო)

წიგნი VI, ნაწილი1

წიგნი VI, ნაწილი 2

წიგნი VII, ნაწილი 1

წიგნი VII, ნაწილი 2